УКР РУС ENG
НАУКОВА ГРУПА ПРОФ. І.О. ФРИЦЬКОГО

gerb

Кандидатські ( PhD) дисертації, захищені під керівництвом І.О. Фрицького

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru
 

Дисертант

Назва дисертації

Рік захисту

1.

Дударенко Микола Михайлович

Координаційні сполуки нікелю(ІІ) та міді(ІІ) з бідентатними лігандами оксимного, амідного та гідроксаматного типів

2002

2.

Присяжна Олена Володимирівна

Координаційні сполуки 3d-металів з тетрадентатними відкритоланцюговими лігандами оксимного типу
2003

3.

Кандерал Ольга Михайлівна
Синтез, будова та властивості координаційних сполук міді(ІІ) та (ІІІ) з тетрадентатними лігандами оксимно-гідразидного типу
2006

4.

Голеня Ірина Олександрівна
Координаційні сполуки міді(ІІ) та заліза(ІІІ) з піридилгідроксамовими кислотами
2008

5.

Пенкова Лариса Володимирівна

Біядерні комплекси 3d-металів з піразолатними лігандами у моделюванні гідролітичних металоферментів
2008

6.

Середюк Максим Леонідович
Фазові та спінові переходи у координаційних сполуках заліза(II)
2009

7.

Мороз Юрій Сергійович
Олігоядерні супрамолекулярні сполуки 3d-металів на основі полінуклеативних азотвмісних лігандів
2009

8.

Давиденко Юлія Михайлівна
Координаційні сполуки 3d-металів з нехелатуючими піразольними лігандами
2012

9.

Павліщук Анна Віталіївна
Синтез, структура і фізико-хімічні властивості екстракоординованих систем на основі металокраунів
2012

10.

Малінкін Сергій Олександрович
Олігоядерні координаційні сполуки міді(ІІ), нікелю(ІІ) та цинку(ІІ) на основі асиметричних 3,5-заміщених піразолів
2012

11.

Гуральський Ілля Олександрович
Нанооб'єкти зі спіновими переходами: отримання, організація на поверхні та дослідження їх бістабільності оптичними методами
2012

12.

Амірханов Олексій Володимирович
Синтез та дослідження моно- та гетеробіядерних координаційних сполук на основі N--трихлорацетиламідофосфатів
2015

13.

Сулейманов Юрій Миколайович
Нанооб’єкти та нанокомпозити зі спіновим переходом на основі сполук Феруму (ІІ) з 1,2,4-триазолами
2016

14.

Плутенко Максим Олександрович

Координаційні сполуки 3d-металів на основі полінуклеативних лігандів оксимно-гідразонового типу

2016

15.

Шилін Сергій Ігорович

Вивчення надпровідності класичного і некласичного типів у халькогенідах під високим тиском

2016

16.

Саф'янова Інна Сергіївна Металокрауни на основі піколін- та хінолінгідроксамових кислот, що містять купрум(II) або кобальт(II/III) в металомакроциклічному контурі 2018

17.

Кучерів Олеся Ільківна
Матеріали з фазовими переходами для перемикання мікрохвильового випромінення
2022