УКР РУС ENG
НАУКОВА ГРУПА ПРОФ. І.О. ФРИЦЬКОГО

gerb

Основні напрямки наукових досліджень

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Спіновий перехід

колір

Магнетохімія поліядерних координаційних сполук

магнетохімія

Моделювання металоферментів

ferm

Координаційна хімія гідроксамових кислот

hydroxamic

 

 

     

Стабілізація нетрадиційно високих ступенів окиснення

 

Основні науукові напрямки досліджень:

- біонеорганічне моделювання металоферментів з поліядерними активними центрами та створення біоміметичних каталізаторів на основі синтетичних модельних сполук;

- синтез нанорозмірних високоядерних дискретних координаційних сполук і координаційних полімерів, що можуть виявляти оригінальні магнітні та електрохімічні властивості, а також бути попередниками нових каталізаторів та сорбентів;

- дослідження комплексоутворюючих властивостей функціоналізованих гідроксамових кислот з метою пошуку нових високоефективних хелатуючих агентів та інгібіторів металоферментів;

- дослідження ефекту стабілізації нетрадиційно високих ступенів окиснення у поліядерних координаційних сполуках та розробка високоефективних каталізаторів реакцій окиснення біологічно важливих субстратів на основі поліядерних металокомплексів.

Найважливіші наукові результати Фрицького І.О. та його дослідницької групи:


- створення концепції алостеричного біоміметичного каталізу та одержання перших синтетичних каталізаторів з алостеричним контролем активності;
- розробка методу ієрархічної супрамолекулярної самоорганізації як синтетичної стратегії для створення високоядерних нанорозмірних обмінних кластерів та координаційних полімерів;
- демонстрація можливості застосування штучної алостеричної регуляції як засобу тонкої зміни редокс-потенціалу у поліядерних координаційних сполуках та одержання серії металокомплексів з алостерично контрольованим редокс-потенціалом;
- розробка синтетичних підходів для отримання поліядерних координаційних сполук, що містять іони перехідних металів у нетрадиційно високих ступенях окиснення (мідь(ІІІ), нікель(ІІІ)) та одержання перших каталізаторів на основі координаційних сполук міді(ІІІ);
- запропонування нового багатофакторному підходу до створення функціональних моделей активних центрів металовмісних гідролаз, що призводить до поліпшення їх каталітичних властивостей і полягає у одночасному поєднанні у моделі декількох типів взаємодій, що притаманні активному центру нативного ферменту і є важливими для прояву ферментативної активності;
-одержання серії нових високоефективних хелатуючих агентів та інгібіторів ряду металоензимів на основі функціоналізованих гідроксамових кислот;
-відкриття двох нових органічних реакцій, на основі яких розроблено нові методи темплатного синтезу амідвмісних макроциклічних лігандів та селенопіразолів.