УКР РУС ENG
НАУКОВА ГРУПА ПРОФ. І.О. ФРИЦЬКОГО

gerb

Голова наукової групи

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Завідувач кафедри фізичної хімії, доктор хімічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Фрицький Ігор Олегович

prof

Народився у Києві.
У 1987 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка. У 1987-1990 р. – аспірант, 1990-1995 рр. – асистент, 1995-1998 рр. та 2001-2004 рр. - доцент кафедри неорганічної хімії, 2004-2005 рр. - професор кафедри неорганічної хімії, з 2005 року – завідувач кафедри фізичної хімії.
У 1991-1993 рр. та 1994-1998 рр. - заступник декана хімічного факультету з міжнародних зв’язків. У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію “Синтез, будова і властивості координаційних сполук 3d-металів з оксимами пірувіламінокислот”. У 2003 р. захистив докторську дисертацію “Поліядерні координаційні сполуки перехідних металів з азотвмісними лігандами в моделюванні активних центрів металоферментів”. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2007 р.).
Неодноразово перебував на стажуваннях в університетах Лондону, Лідсу (Великобританія), Севільї (Іспанія), Геттінгену (ФРН), Вроцлаву (Польща). У 1998-2001 рр. займався науково-дослідницькою роботою в університетах м. Майнц та м. Гейдельберг (ФРН). Читає спецкурси: “Біофізична хімія”, “Магнетохімія”, “Фізико-хімія координаційних сполук", "Хімія металоферментів" для студентів хімічного факультету.
Сфера наукових інтересів: фізико-неорганічна хімія; аллостеричний біоміметичний каталіз; біонеорганічне моделювання металоферментів; синтез, дослідження будови та магнітних і електрохімічних властивостей поліядерних координаційних сполук; дослідження реакцій комплексоутворення в розчині; супрамолекулярна хімія.
Є членом Наукової ради НАН України з проблеми «Неорганічна хімія», членом редакційних колегій «Українського хімічного журналу» та міжнародного журналу «Bioinorganic Chemistry and Applications», двох спеціалізованих рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій. Неодноразово одержував дослідницькі гранти від Міністерства освіти і науки України, НАТО, ІНТАС, British Council, Німецького дослідницького товариства (DFG), Німецької служби академічного обміну (DAAD). Регулярно виступає з усними доповідями на міжнародних конференціях, неодиноразово запрошувувся для читання лекцій в університетах Гейдельбергу, Геттінгену, Страсбургу, Дебрецену, Вроцлава.
Автор більше 250 наукових праць, у тому числі біля 100 статей. Під його керівництвом захищені 11 кандидатських дисертацій.