УКР РУС ENG
НАУКОВА ГРУПА ПРОФ. І.О. ФРИЦЬКОГО

gerb

Голова наукової групи

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг@Mail.ru

Завідувач кафедри фізичної хімії,
член-кореспондент НАН України,
доктор хімічних наук, професор
Фрицький Ігор Олегович

prof

Народився у Києві.
У 1987 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка. У 1987-1990 р. – аспірант, 1990-1995 рр. – асистент, 1995-1998 рр. та 2001-2004 рр. - доцент кафедри неорганічної хімії, 2004-2005 рр. - професор кафедри неорганічної хімії, з 2005 року – завідувач кафедри фізичної хімії.
У 1991-1993 рр. та 1994-1998 рр. - заступник декана хімічного факультету з міжнародних зв’язків. У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію “Синтез, будова і властивості координаційних сполук 3d-металів з оксимами пірувіламінокислот”. У 2003 р. захистив докторську дисертацію “Поліядерні координаційні сполуки перехідних металів з азотвмісними лігандами в моделюванні активних центрів металоферментів”. Заслужений діяч науки і техніки України (2017 р.). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2007 р.).
Неодноразово перебував на стажуваннях в університетах Лондону, Лідсу (Великобританія), Севільї (Іспанія), Геттінгену (ФРН), Вроцлаву (Польща). У 1998-2001 рр. займався науково-дослідницькою роботою в університетах м. Майнц та м. Гейдельберг (ФРН). Читає лекції з нормативних курсів “Фізична хімія”, "Хімічні основи життя", викладає спецкурси: “Біофізична хімія”, “Хімічна ензимологія”, “Магнетохімія”, “Хімія металопротеїнів” для студентів та аспірантів хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Сфера наукових інтересів: фізико-неорганічна та супрамолекулярна хімія; алостеричний біоміметичний каталіз; біонеорганічне моделювання металоферментів; синтез, дослідження будови та магнітних і електрохімічних властивостей поліядерних координаційних сполук; дослідження реакцій комплексоутворення в розчині.
Є членом Наукової ради НАН України з проблеми «неорганічна хімія», представником України в Європейській федерації хімічних товариств по секції «Хімія в науках про життя», членом редакційних колегій журналів «Теоретична та експериментальна хімія», «Українського хімічного журналу», «Віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія» та міжнародного журналу «Bioinorganic Chemistry and Applications» (2008-2017 рр.), двох спеціалізованих рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій. Член Секції Науково-технічної ради МОН з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію за пріоритетним напрямом розвитку науки і техніки «Нові речовини і матеріали». Неодноразово одержував дослідницькі гранти від МОН України, ДФФД України, Європейського Союзу (РП7, Горизонт-2020), COST, НАТО, British Council, Німецького дослідницького товариства (DFG), Німецької служби академічного обміну (DAAD). Був керівником міжнародних науково-дослідницьких проектів, які виконувалися згідно міжурядових Угод про науково-технічну співпрацю між Урядом України та Європейською комісією, Урядами Республіки Індія, Республіки Польща, ФРН та Румунії. Регулярно виступає з усними доповідями на міжнародних конференціях, неодиноразово запрошувувся для читання лекцій в університетах Гейдельбергу, Геттінгену, Страсбургу, Дебрецену, Вроцлава.
Автор понад 500 наукових праць, серед яких понад 210 статей (у тому числі 8 оглядових), 6 монографій та розділів монографій, 9 патентів та 4 навчальних посібників. Індекс Гірша = 35 за даними наукометричної бази «Скопус». Під його керівництвом захищені 3 докторські та 18 кандидатських дисертацій.