Українська | Русский | English
Публікації | Історія кафедри | Міжнародні контакти | Керівництво | Фотогалерея | Особисті сторінки
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

 

Кафедра фізичної хімії

Дисципліни кафедри

Бакалаври

Гетерогенний каталіз
Гомогенний каталіз
Дифракційні методи аналізу
Каталіз металокомплексами
Квантова хімія
Колоїдна хімія
Магнетохімія
Мас-спектрометрія
Основи хімічної кінетики
Оформлення та підготовка наукових проектів
Подвійний електричний шар дисперсних систем
Прикладна електрохімія
Резонансні методи дослідження
Статистична термодинаміка
Статистичні методи в хімії
Сучасний каталіз в альтернативній енергетиці і промисловій екології
Теоретична електрохімія
Теорія хімічного зв'язку
Фізико-хімічні основи матеріалознавства
Фізична хімія конденсованого стану
Фізична хімія невпорядкованих систем
Фізична хімія процесів
Фізична хімія
Фізична хімія (ІВТ)
Хімічна термодинаміка
Хімія металопротеїнів

Магістри

Адсорбція і поверхневі сили
Біофізична хімія
Вибрані розділи теоретичної хімії
Методи дослідження структури речовини в різних агрегатних станах
Молекулярно-статистичні теорії рідин
Наносистеми в сенсориці, адсорбції та каталізі
Статистичні та комбінаторні методи в хімії
Сучасні методи встановлення структури хімічних сполук та матеріалів
Фізична хімія міжфазних явищ
Фізична хімія вуглецевих сорбентів

Аспіранти

Кінетика швидких реакцій
Методи підготовки проектів для міжнародних грантів
Теорія процесів електронного перенесення
Хімічна ензимологія

Підручники, посібники, монографії та методичні вказівки

Газові сенсори та застосування наноматеріалів у сенсориці
Гетерогенно-каталітичні процеси окиснення малих молекул. Кінетичні рівняння і механізми
Мас-спектрометрія
Методичні вказівки до практичних занять з магнетохімії
Методичні вказівки до лабораторних занять зі спецкурсу „Адсорбція і поверхневі сили”
Модифіковані неорганічні та вуглецеві носії у гетерогенному каталізі
Фізико-хімічні принципи обрахунку фазових рівноваг та моделювання фазових діаграм
Хімічна природа та структура гетерогенних каталізаторів
©2009 Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка